Nezaradené

Prečo sa vzdelávať u nás?

Nezaradené

Prečo sa vzdelávať u nás?

Učiť sa anglickynemeckyšpanielsky ale aj rusky, thajskychorvátskygréckyfrancúzskyčesky alebo nórsky sa dá na rôznych miestach. Niektomu vyhovuje navštevovanie jazykovej školy, inému dochádzanie lektora priamo domov a niekomu výučba cez Skype. 

Cudzie jazyky cez Skype

Jazyková škola predstavuje v našich očiach inštitúciu, ktorá sa prispôsobí Vašim potrebám vo výučbe a poskytne Vám profesionálneho lektora/lektorku.  

Každý študent je iný, jeden sa potrebuje pripraviť na maturitu, iný na pracovný pohovor. My sa snažíme vyhovieť každému. Dôležitá je preto skúšobná hodina (20 bezplatných minút), na ktorej sa zoznámite s lektorom/lektorkou, ktorý/á Vás výučbou bude viesť. 

Ak Vám lektor/lektora z akéhoľkovek dôvodu nevyhovuje, u nás ju môžete jednoducho „reklamovať“ a my Vám ponúkneme inú. 

Výučba jazyka má najväčší efekt a význam vtedy, keď reč čo najčastejšie používate. Ak sa reči chcete venovať, no nemáte možnosť hovoriť v nej, snažte sa ju vyhľadávať vo filmoch, rádiách, novinách aj internete. 

Už 10 minút, ktoré cez deň dokážete venovať cudzej reči dokáže divy :o)