Kontakt

Jazyková škola ELFI 
ELFI, s.r.o. 
M. R. Štefánika 128/14 
971 01 Prievidza 

Email: elfi@elfi.sk 
Skype: elfi_slavka 

Mob.: +421 911 398 778 

IČO: 46816887 
DIČ: 2023589337 

Bankové spojenie: 5047766241/0900
Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK6909000000005047766241
BIC/SWIFT kód: GIBASKBX 
Zapísané v OR Trenčín, Sro č. 26850/R 

Orgán dohľadu: 
Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie 
poštový priečinok 29 
Prievozská 32 
827 99 Bratislava 215 
Telefón: +421 2 582 772 03