Pravidlá výučby

Ak si z našej ponuky vyberiete výučbu jazyka online je potrebné rešpektovať nasledovné pravidlá, ktorými sa pri výučbe riadime:


Bezplatná skúšobná hodina
Na našej stránke si môžete podľa videa vybrať lektora/lektorku. Ak nebude práve vyťažený/á, rád/rada s Vami absolvuje skúšobnú hodinu v trvaní cca 20 minút. Máte tak možnosť vyskúšať si, či Vám lektor/ka ako aj online spojenie vyhovuje. Skúšobná hodina sa realizuje po vzájomnej dohode v termíne, ktorý vyhovuje Vám aj lektorovi/lektorke.

Platba vopred
Ak sa po skúšobnej hodine rozhodnete vo výučbe pokračovať, je potrebné predplatenie aspoň jednej hodiny (45, 60, 90, 120 minútovej). Počet hodín, ktoré si predplatíte závisí od Vás. Po pripísaní Vašej platby na náš účet, prípadne po potvrdzujúcom emaile o prevode z Vašej banky sa s Vami spojí lektor/ka zo skúšobnej hodiny a dohodnete si termín riadnej online hodiny.

Online systém
Po úhrade minimálne jednej riadnej hodiny od nás obdržíte vstupné údaje (prihlasovacie meno a heslo) do online systému, vďaka ktorému budete mať kedykoľvek prehľad o stave Vášho kreditu ako aj o hodinách, ktoré ste absolvovali. Svoje vstupné údaje si môžete kedykoľvek zmeniť. V prípade, že Váš kredit klesne na 0, lektor/ka ďalšiu hodinu neplánuje do doby, kedy si nedpredlatíte ďalšie hodiny.

Zmena termínu
Ak Vám termín dohodnutej Skype hodiny nevyhovuje, zmeňte ho najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom. V opačnom prípade bude hodina považovaná za odučenú a bude Vám riadne účtovaná podľa aktuálneho cenníka. Hodinu môžete kedykoľvek zmeniť/zrušiť na telefónnom čísle 0911 398 778 alebo na elfi@elfi.sk.

Zmenu alebo zrušenie termínu je potrebné poslať na email, NIE CEZ Skype!

Čakacia doba
Maximálna doba, počas ktorej Vás lektor/ka bude na dohodnutej hodine čakať je 15 minút. Ak sa do tejto doby neprihlásite na vopred dohodnutú online platformu (Skype, Zoom, Messenger, Teams a i.), ani lektora/ku inak neskontaktujete, bude sa hodina považovať za odučenú.

Nečakaná udalosť
V prípade nepredvídanej udalosti (výpadok prúdu, internetu apod.) nás čo najskôr kontaktujte na telefónnom čísle 0911 398 778 alebo na elfi@elfi.sk.

Obchodné podmienky
Pri výučbe jazyka cez Skype dodržiavame obchodnými podmienkami.

Veríme, že vyššie uvedené pravidlá budete rešpektovať, nakoľko máme povinnosť dodržiavania termínov voči všetkým klientom a zmena Vašej hodiny môže kompletne narušiť učebný harmonogram lektora.