Preklady

Okrem výučby cudzích jazykov poskytujeme aj:

Bežné preklady
Vo všetkých nami ponúkaných jazykoch vám radi vyhotovíme bežné preklady ako napr. emaily, texty, dokumenty a preklady bežnej komunikácie a terminológie. Cena za 1 normostranu (NS – čo je 1800 znakov vrátane medzier) textu závisí od jazyka, množstva prekladaného textu a termínu dodania.

Odborné preklady
Odborné preklady sa realizujú na textoch a dokumentoch s odbornou terminológiou (napr. ekonomické, právnické texty, zmluvy apod.).
Cena za 1 normostranu (NS – čo je 1800 znakov vrátane medzier) textu závisí od jazyka, množstva prekladaného textu a termínu dodania odborného prekladu.

Úradné preklady / súdne preklady
Úradné preklady alebo tiež súdne preklady robíme prostretníctvom overených, šikovných úradných prekladateľov.
Cena za 1 normostranu (NS – čo je 1800 znakov vrátane medzier) textu závisí od jazyka, množstva prekladaného textu a termínu dodania úradného prekladu.

Korektúry
môže ísť o: 
– jazykovú korektúru bežného alebo odborného prekladu, ktorú vám poskytne náš slovenský alebo zahraničný (native) korektor,
– gramatickú korektúru
– štylistickú korektúru
– kombinácia korektúr

Tlmočenie (simultánne alebo konzekutívne)
Či už potrebujete tlmočenie v rámci pracovného procesu, na konferenciu, pri návšteve zo zahraničia, alebo inej príležitosti, radi vám s tým pomôžeme.

Všetky úkony vám zabezpečia naši profesionálni domáci aj zahraniční prekladatelia/korektori/tlmočníci s bohatými skúsenosťami.

V prípade záujmu vám ktorúkoľvek aktivitu (preklad/korektúru/tlmočenie) radi individuálne naceníme na elfi@elfi.sk