Nemecký jazyk

Vyberte jazyk, v ktorom chcete študovať:

Daniel

je výborný, slovenský lektor nemeckého jazyka. Okrem lektorovania sa venuje sprevádzaniu turistov po všetkých nemecky hovoriacich krajinách. Nemecký jazyk vyštudoval na Vysokej škole Konštantína Filozova v Nitre. Vďaka svojim skúsenostiam získaním ako učiteľ nemeckého jazyka a dlhodobej spolupráci s Goethem inštitútom v Nemecku patrí medzi našich najskúsenejších lektorov.

Janka

sa venuje online výučbe nemčiny už 8 rokov. Za ten čas nadobudla v tomto spôsobe výučby bohaté skúsenosti so slovenskými aj zahraničnými študentmi. Nemčinu vyštudovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ktorú ukončila červeným diplomom. Vyučuje deti aj dospelých v úrovniach A1 až C1. Jej silnou stránkou je trpezlivosť, individuálny prístup a úplné prispôsobenie sa potrebám klienta. Pripraví Vás na pracovný pohovor, pobyt v zahraničí, či úspešné zvládnutie medzinárodne uznávaných skúšok ako sú Goehthe-Zertifikat, ÖSD a ďalšie.

Evka

vyštudovala germanistiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po jej ukončení pôsobila niekoľko rokov v Rakúsku, kde vyučovala nemecký jazyk „Deutsch als Zweitsprache“ vo viacerých vzdelávacích inštitúciách ako Mentor GmbH alebo ibis acam Bildungs GmbH. Nadobudnuté skúsenosti Vám rada sprostredkuje na svojich hodinách. Je Vám nemecká gramatika nejasná? Pripravujete sa na nejakú skúšku z nemčiny, či pohovor? S nemčinou len začínate, alebo si chcete zlepšiť komunikačné zručnosti? Lektorka Evka prispôsobí hodinu Vaším požiadavkám a potrebám. Teší sa na stretnutie s Vami!