Cenník

Cena je v súčasnosti jedným z najdôležitejších kritérií. Často je povyšovaná nad kvalitu a nepomer sa potom odráža vo výsledkoch Vašich jazykových znalostí alebo v peňaženke. Ak zvažujete, či chodiť na kurz jazyka a ustavične byť falošným začiatočníkom, alebo v jazyku napredovať a nekrútiť sa v začarovanom kruhu, my Vám ponúkame rozhodne to druhé. Vypočítajte si sami, čo sa oplatí viac.

Ceny online kurzov

 1 osoba
anglický jazyk
nemecký jazyk
španielsky jazyk
1 osoba
nórsky jazyk  
2 osoby
anglický jazyk
nemecký jazyk
španielsky jazyk
native speaker
(rodený rečník)
všetky jazyky
 45minút 12,00 € 19,50 €14,00 €19,50 €
 60minút 14,00 € 23,00 €16,00 €23,00 €

Ceny prekladov Cena pri prekladoch závisí od rozsahu textu a náročnosti (firemné preklady, osobné doklady, úradné doklady, bežné preklady,…). V prípade, že prekladaný text potrebujete preložiť expresne, cena sa zvýši maximálne o 40% pôvodnej sumy. Základná cena neúradného textu je 12 € za 1 normostranu.