Naši lektori

Anglický
jazyk

Alan je anglický lektor anglického jazyka (native teacher). Pochádza z Londýna a v súčasnosti žije a vyučuje anglický jazyk na Slovensku. Vyučuje všetky úrovne od začiatočníka až po level native speaker. Nakoľko učí Slovákov už niekoľko rokov, jeho tempo reči je prispôsobené aj menej zdatným študentom. Vďaka svojej trpezlivosti a zmyslu pre humor budú pre Vás hodiny s ním príjemne stráveným časom.
Lisa je naša nová native lektorka anglického jazyka. Je síce ešte dosť mladá, no má bohaté skúsenosti s výučbou angličtiny. Orientuje sa hlavne na mládež vo veku 10 - 16 rokov. Ak teda chcete zlepšiť výslovnosť, prednes, porozumenie a gramatiku svojho dieťaťa s native speakerom, vyskúšajte bezplatnú skúšobnú hodinu práve s touto lektorkou.
Vierka je výborná kvalifikovaná slovenská lektorka anglického jazyka s dlhoročnou praxou (aj zahraničnou). Ak chcete s angličtinou začať, alebo sa v nej zdokonaliť, táto lektorka bude pre Vás výbornou voľbou.
Lenka je kvalifikovaná česká lektorka anglického jazyka s viac ako 15 ročnou praxou.  Vlastní certifikátiy Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka, skúšky Stanag 3 (úroveň CAE) ako aj ďalšie certifikáty zo zahraničných študijných pobytov vo Veľkej Británii a USA. Má široký záber terminológie - od základnej, všeobecnej až po obchodnú angličtinu. Je výbornou lektorkou pre dospelých ako aj deti, ktorým sa dokáže venovať s nesmiernou trpezlivosťou.
 c