Český jazyk

Česká lektorka Ilonka je našou lektorkou pre domácich aj zahraničných študentov. Výučbe českého jazyka sa na všetkých úrovniach (A1 – C2) venuje dlhšie ako 15 rokov. Bohaté skúsenosti má v testovaní študentov a individuálnom prístupe v závislosti od potrieb študentov a zvolenia optimálnej stratégie pri on-line výučbe.