Nórsky
jazyk

Marianna je česká lektorka nórskeho jazyka a výučbe cez Skype sa venuje už viac ako 8 rokov. Je úspešnou absolventkou skúšky Trinn IV. v nórskom jazyku, čo je najvyššie dosiahnuteľná skúška nórštiny pre cudzinca. Žije striedavo v Nórsku a Čechách.