Marianna

česká lektorka anglického a nórskeho jazyka s 21 ročnou praxou. Vyučuje hlavne dospievajúcich a dospelých študentov, ktorým výučbu a jej priebeh prispôsobuje priamo na mieru. Využíva širokú škálu domácej a zahraničnej literatúry a online výučbu vedie hlavne cez Skype, WhatsApp, MS Teams, Messenger, Jitsi či Zoom. Hodiny s ňou sú príjemné, zábavné a hlavne zárukou úspešných absolvovaní skúšok, pohovorov či iných cieľov, ktoré si študenti kladú.