Ľudmila

kvalifikovaná česká lektorka anglického jazyka s viac ako 20 ročnou praxou vo výučbe skupín a individuálnych online kurzov. Angličtinu študovala 4 roky vo Veľkej Británii a na českej VŠ v odbore Angličtina vo sfére podnikania a Jednooborová angličtina. Je absolvenstkou niekoľkých školení pre učiteľov v British Council aj vo Veľkej Británii. Okrem iných skúšok absolvovala tiež STANAG 6001 na úrovni 4 (najvyššia možná úroveň pre neanglického hovorcu). Zameriava sa na výučbu dospelých všetkých úrovní, doučovania a príjímacie pohovory či skúšky na stredné aj vysoké školy, či opravy diplomových prác písaných v angličtine.