Janka

sa venuje online výučbe nemčiny už 8 rokov. Za ten čas nadobudla v tomto spôsobe výučby bohaté skúsenosti so slovenskými aj zahraničnými študentmi. Nemčinu vyštudovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ktorú ukončila červeným diplomom. Vyučuje deti aj dospelých v úrovniach A1 až C1. Jej silnou stránkou je trpezlivosť, individuálny prístup a úplné prispôsobenie sa potrebám klienta. Pripraví Vás na pracovný pohovor, pobyt v zahraničí, či úspešné zvládnutie medzinárodne uznávaných skúšok ako sú Goehthe-Zertifikat, ÖSD a ďalšie.