Evka

vyštudovala germanistiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po jej ukončení pôsobila niekoľko rokov v Rakúsku, kde vyučovala nemecký jazyk „Deutsch als Zweitsprache“ vo viacerých vzdelávacích inštitúciách ako Mentor GmbH alebo ibis acam Bildungs GmbH. Nadobudnuté skúsenosti Vám rada sprostredkuje na svojich hodinách. Je Vám nemecká gramatika nejasná? Pripravujete sa na nejakú skúšku z nemčiny, či pohovor? S nemčinou len začínate, alebo si chcete zlepšiť komunikačné zručnosti? Lektorka Evka prispôsobí hodinu Vaším požiadavkám a potrebám. Teší sa na stretnutie s Vami!