Daniel

je výborný, slovenský lektor nemeckého jazyka. Okrem lektorovania sa venuje sprevádzaniu turistov po všetkých nemecky hovoriacich krajinách. Nemecký jazyk vyštudoval na Vysokej škole Konštantína Filozova v Nitre. Vďaka svojim skúsenostiam získaním ako učiteľ nemeckého jazyka a dlhodobej spolupráci s Goethem inštitútom v Nemecku patrí medzi našich najskúsenejších lektorov.