Nezaradené

Škola hrou – naučte sa nemecký jazyk vo dvojici

Nezaradené

Škola hrou – naučte sa nemecký jazyk vo dvojici

13. apríl 2016 – Nitra
14. apríl 2016 – Banská Bystrica
15. apríl 2016 – Kežmarok
18. apríl 2016 – Košice 

Chcete oživiť svoje hodiny nemčiny a na hodinách viac zapojiť žiakov do rozprávania? Zaraďte do výučby hry vo dvojiciach. Vďaka vhodným predlohám dosiahnete s minimálnou prípravou maximálneho efektu – žiaci si takto intenzívnou avšak hravou formou precvičia gramatiku a slovnú zásobu, pričom môžu pracovať všetci súčasne, čím je využitie času na hodinách veľmi efektívne. Hravý charakter úloh ich motivuje a zlepšuje atmosféru v skupine.

Viac na http://www.oxico.sk/jazyky/nj.html