Nezaradené

Preklady a úradné preklady

Nezaradené

Preklady a úradné preklady

Hoci sa naša práca sústredí na výučbu cudzích jazykov (najmä angličtiny, nemčiny a ďalších jazykov), radi vám však vyhotovíme aj preklady vo všetkých nami ponúkaných jazykoch. 

Medzi najčastejšia patria preklady: 

– z/do anglického jazyka
– z/do nemeckého jazyka

Okrem prekladov, ktoré môžu byť bežné (napr. bežná emailová komunikácia), odborné (odborné články, príspevky apod.) a úradné (s pečiatkou úradného prekladateľa) robíme tiež korektúry už napísaných textov a to slovenskými alebo zahraničnými prekladateľmi.

V prípade záujmu o ktorýkoľvek druh prekladu či korektúry vám tú vašu radi naceníme. Cena sa vždy odvíja od jazyka, druhu prekladu/korektúry, rozsahu textu/dokumentu a času, ktorý máte na vypracovanie. 

Ďalšie otázky vám radi zodpovieme na elfi@elfi.sk 🙂