Preklady - korektúry - tlmočenie

Okrem výučby cudzích jazykov vám radi poskytneme aj:

Bežné preklady
Vo všetkých nami ponúkaných jazykoch vám radi vyhotovíme bežné preklady ako napr. emaily, texty, dokumenty a iné preklady bežnej komunikácie a terminológie. Cena za 1 normostranu (NS - čo je 1800 znakov vrátane medzier) textu závisí od jazyka, množstva prekladaného textu a termínu dodania bežného prekladu.
Odborné preklady
Odborné preklady sa realizujú na textoch, dokumentoch, ktoré obsahujú odbornú terminológiu (napr. ekonomické, právnické texty, zmluvy apod.).
Cena za 1 normostranu (NS - čo je 1800 znakov vrátane medzier) textu závisí od jazyka, množstva prekladaného textu a termínu dodania odborného prekladu.
Úradné preklady / súdne preklady
Úradné preklady alebo tiež súdne preklady robíme prostretníctvom už overených, šikovných úradných prekladateľov.
Cena za 1 normostranu (NS - čo je 1800 znakov vrátane medzier) textu závisí od jazyka, množstva prekladaného textu a termínu dodania úradného prekladu.

Korektúry
môže ísť o: 
- jazykovú korektúru bežného alebo odborného prekladu, ktorú vám poskytne náš slovenský alebo zahraničný (native) korektor,
- gramatickú korektúru
- štylistickú korektúru
- kombinácia korektúr
Tlmočenie (simultánne alebo konzekutívne)
Či už potrebujete tlmočenie v rámci pracovného procesu, na konferenciu, pri návšteve zo zahraničia, alebo inej príležitosti, radi vám s tým pomôžeme.


Všetky úkony vám zabezpečia naši profesionálni domáci aj zahraniční prekladatelia/korektori/tlmočníci s bohatými skúsenosťami.

V prípade záujmu vám ktorúkoľvek aktivitu (preklad/korektúru/tlmočenie) radi individuálne naceníme na elfi@elfi.sk