Francúzsky
jazyk

Ján je naším lektorom francúzskeho jazyka už pomaly 3 roky. Francúštine sa venoval striedavo na Université Blaise Pascal Clermont II vo Francúzsku a na univerzite v Prešove. Medzi jeho záľuby patrí literatúra (momentálne stredoveká) a jazykoveda. Okrem praxe ho zaujíma teória jazykov - ich vývoj a ich spoločné a odlišné znaky. Ak sa potrebujete zamerať na výslovnosť, správnu artikuláciu a konverzáciu, veľmi radi Vám s tým pomôže práve tento lektor.