Mongolský jazyk

Bayarmaa je naša mongolská lektorka mongolského jazyka (native teacher). Pochádza z hlavného mesta Ulánbátaru, kde ukončila strednú školu. Vysokú školu ukončila na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pani Bayarmaa má skúsenosti hlavne s výmennou výučbou, no rada Vám pomôže pri zvládaní mongolského jazyka na všetkých úrovniach.