Nezaradené

Nemčina a angličtina inak

Nezaradené

Nemčina a angličtina inak

Záujemca o cudzí jazyk má dnes možnosť vybrať si pri výučbe jazyka z rôznych vyučovacích metód. 

Známa je napríklad Callanova metóda, v ktorej lektor/učiteľ jazyka venuje cca 75% hodiny konverzácii. Tá prebieha na základe otázok a odpovedí. Výučba prebieha len v jazyku, ktorý sa študent učí. Ak sa teda učí po anglicky, lektor nič vysvetľuje po slovensky a snaží sa študenta motivovať k odpovediam a reakciám v angličtine. 

Veľké boom prežila aj výučba jazykov cez psychowalkmany v alfa hladine, kedy sa myseľ študenta uvoľní a rýchlejšie si zapamätá cudzie slovíčka aj celé vetné spojenia. Študent je tak schopný rýchlejšie opakovať naučené frázy. Ak však túto metódu zvolí začiatočník môže sa stať, že síce bude vedieť opakovať niektoré frázy, avšak nebude ľahké uplatňovať v praxi gramaticku.


Priama metóda výučby je podobne ako Callanova metóda zameraná na výučbu v učenom jazyku a jeho natívnu výslovnosť. Študentovi sa snaži vysvetliť aj gramatické pravidlá adekvátnymi linqvistickými formami. Zameraná je na spôsob otázka – odpoveď a jednotlivé slovíčka sa študent učí vizuálne či pantomímou.

Menej známou je aj sugestopedická výučba najčastejšie angličtiny a nemčiny. Tá je zase zameraná na učenie sa celých suvedí a fráz miesto drilovania slovíčok priamo v dej danej situácii (napr. na farme). Gramatiku sa v tejto metóde učíte až po naučení sa základných viet a vyjadrovania. Je pravda, že deti vo veku 5 rokov nevedia gramatické pravidlá vysvetliť a napriek tomu ich používajú dobre, no dospelý človek si môže cudziu reč lepšie pamätať  aj vďaka pravidlám, ktoré do reči aplikuje.

Suma sumárom, metód je veľa a výber bohatý. To, čo sedí jednému, nemusí inému ale to nevadí, ide o to, aby sme sa cudziu reč naučili a aktívne ju používali, na metóde až tak nezáleží ;o)